Tô Điểm Phông Nền

 Cờ Tam Giác  Cờ Tam Giác
 Dây Garland Ngôi Sao  Dây Garland Ngôi Sao
 Dây Lá Bạch Đàn  Dây Lá Bạch Đàn
 Lá Dừa Trang Trí  Lá Dừa Trang Trí
 Lá Rùa Trang Trí  Lá Rùa Trang Trí
 Tua Rua Giấy  Tua Rua Giấy