Dụng Cụ Hỗ Trợ

 Băng Keo Trong Băng Keo Trong
 Bơm Tay Bơm Tay

Bơm Tay

25,000₫

 Cuộn Dây Ruy Băng Cuộn Dây Ruy Băng
 Cuộn Ruy Băng Cuộn Ruy Băng
 Dây Nối Bóng Dây Nối Bóng
 Keo 2 Mặt Giấy Keo 2 Mặt Giấy
 Keo Dán Bóng Keo Dán Bóng
 Keo Làm Bóng Jumbo Keo Làm Bóng Jumbo
 Keo Xốp Keo Xốp

Keo Xốp

15,000₫

 Keo Xốp Đen Keo Xốp Đen
 Máy Bơm Bong Bóng Máy Bơm Bong Bóng
 Que Gắn Bóng Que Gắn Bóng
 Set Bướm Giấy CNC Set Bướm Giấy CNC
 Set Hộp Baby Set Hộp Baby

Set Hộp Baby

150,000₫

 Set Quạt Giấy CNC Set Quạt Giấy CNC
 Trụ Bóng Jumbo Trụ Bóng Jumbo
 Trụ Bóng Mica Trụ Bóng Mica
 Vỏ Hộp Quà Surprise Vỏ Hộp Quà Surprise